Egyptian Trucking Startup Trella To Exit Pakistan Due To …