Rail News – Illinois awards $200 million to freight mobility …